bestuursleden

De Stichting AAN Noord-Nederland heeft vier bestuursleden:

  • Riek Siertsema, voorzitter
  • Hans Duym, penningmeester
  • Ingrid van de Vegte, secretaris
  • Peter van Kampen, lid
Riek Siertsema

Riek Siertsema

Hans Duym

Hans Duym

Ingrid van de Vegte

Ingrid van de Vegte

Peter van Kampen

Peter van Kampen

Doel

De stichting heeft tot doel: Initiatieven van mensen, organisaties, bedrijven en overheden die AAN staan te versterken, te verbinden en verder te laten groeien. Om Noord Nederland mooier te maken, duurzaam en van iedereen.

De stichting richt zich op de volgende activiteiten:

  • Verder ontwikkelen van het concept AAN en daarbij behorende organisatievormen
  • Het beheren van de website en daaraan gekoppelde kanalen
  • Organiseren van events en activiteiten die initiatieven versterken en verbinden
  • Ondersteunen bij en organiseren van AAN projecten
  • Verwerven van middelen van opdrachtgevers voor AAN-projecten en activiteiten